NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z ESAB® (L-TEC®).
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
ESAB® (L-TEC®)
PT-31®
PT-31XL®
Lp. Kod Nr Ref. Opis
1 52057 18205 Elektroda – Zr.
2 80002 18785 Pierścień zawirowujący
3 51165 18866 Dysza ∅ 1.0 30A
4 80003 20463 Pierścień zawirowujący XL
5 52881 20862 Elektroda - Hf.
6 51335/TD 20860 Dysza ∅ 0.96 30A
51336/TD 21008 Dysza ∅ 1.07 40A
51337/TD 20861 Dysza ∅ 1.17 50A
7 80001 18204 Osłona dyszy