NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z ESAB® (L-TEC®).
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
ESAB® (L-TEC®)
PT-24®
Lp. Kod Nr ref. Opis
1 52885 21539 Elektroda 15/100A
52885AG 21539AG Elektroda 15/100A (srebrna)
2 51386 21541 Dysza 30A "B"
51387 21542 Dysza 50A "C"
51388 21543 Dysza 70A "D"
51389 21923 Dysza 100A "E"