NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z ESAB® (L-TEC®).
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
ESAB® (L-TEC®)
PT-23®
PT-27®
Lp. Kod Nr Ref. Opis
1 52882 33366 Elektroda – Hf.
2 80005 33367 Pierścień zawirowujący
3 51340/TD 33368 Dysza ∅ 0.93 30A
51341/TD 33369 Dysza ∅ 1.16 50A
51342/TD 33418 Dysza ∅ 1.32 80A
4 60460 21616 Osłona dyszy ( PT27 )
5 60461 21420 Pierścień dystansowy (dwa groty)