NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z ESAB® (L-TEC®).
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
ESAB® (L-TEC®)
PT-20®
Lp. Kod Nr Ref. Opis
1 52884 21150 Elektroda – HF.
2 51345 21330 Dysza 50A ∅ 1.0
51346 21329 Dysza 70A ∅ 1.3
51347 21328 Dysza 100A ∅ 1.5