NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z ESAB® (L-TEC®).
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
ESAB® (L-TEC®)
PT-19XL®
Lp. Kod Nr Ref. Opis
1 52561 34086XL Elektroda (O2)
2 60464 22028 Uchwyt mocowania dyszy 100-200A
3 51531 22029 Dysza 100A
51532 22030 Dysza 150A
51533 22031 Dysza 200A
4 51381 21822 Dysza 250A