NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z BINZEL ®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
BINZEL ®
PSB 60/80/121 ®
Lp. Kod Nr Ref. Opis
1 52515 743.0067 Elektroda – Hf.
2 51107 743.0122 Dysza ∅ 1.0
51108 743.0143 Dysza ∅ 1.3
51109 743.0132 Dysza ∅ 1.5
51110 743.0209 Dysza ∅ 1.8
51135 743.0355 Dysza ∅ 2.0
3 52055 743.0425 Elektroda – Zr. (743.0441)
4 743.0131 743.0131 Osłona dyszy OEM
5 51901 743.0149
1394
W0300113
0408-2053
0618
Sprężyna dystansowa
6 60410 743.0125 Izolator
7 60411 743.0126 Uchwyt pierścienia dystansowego
8 60361 743.0127 Pierścień dystansowy (koronowy)
9 60362 743.0267 Pierścień dystansowy (dwa groty) z wkrętami i kluczem do mocowania
10 51856 Cyrkiel (kpl.)