NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z HYPERTHERM®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
HYPERTHERM®
POWERMAX 900® / PAC125T/M
Lp. Kod Nr Ref. Opis
1 60047 120576
192049
Pierścień zawirowujący
2 52575 120573 Elektroda – Hf. (020351)
3 51207 120577 Dysza 55A
4 52576 120574 Elektroda długa – Hf. (020547)
5 51208 120606 Dysza długa 35A
51209 120578 Dysza długa 55A
6 60316 120600 Osłona dyszy
7 51985/TD 120601
120283
192053
Pierścień dystansowy
8 51986/TD 120602
120326
180341
Pierścień dystansowy (maszynowy)
9 51987/TD 120303
177888
Deflektor (do żłobienia)
10 51865 Cyrkiel (kpl.)