NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z HYPERTHERM®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
HYPERTHERM®
POWERMAX® 800 / PAC121TS/M®
Lp. Kod Nr Ref. Opis
1 60046 020361
177886
Pierścień zawirowujący (177886)
2 52575 120573 Elektroda – Hf. (020351)
3 51204 120438 Dysza 40A
51201 120282 Dysza 50A
4 51211 020395 Dysza 50A
5 52576 120574 Elektroda długa – Hf. (020547)
6 51202 120304 Dysza długa
7 51203 120305 Dysza długa (stożkowa)
8 60313/TD 120301 Osłona dyszy
9 51985/TD 120601
120283
192053
Pierścień dystansowy
10 51986/TD 120602
120326
180341
Pierścień dystansowy (maszynowy)
11 51987/TD 120303
177888
Deflektor (do żłobienia)
12 60303 020930 Osłona dyszy
13 51865 Cyrkiel (kpl.)