NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z HYPERTHERM®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
HYPERTHERM®
POWERMAX 45® / H45®
Lp. Kod Nr Ref. Opis
1 52574 220669 Elektroda
2 60041 220670 Pierścień zawirowujący (maximum life)
3 51206 220671 Dysza 45A
4 60305 220713 Osłona dyszy
5 51923 220674 Pierścień dystansowy (ręczny)
6 51924 220673 Pierścień dystansowy (maszynowy)