NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z HYPERTHERM®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
HYPERTHERM®
POWERMAX 350® / PAC110®
POWERMAX 380® / PAC110T
Lp. Kod Nr Ref. Opis
1 52571 020382 Elektroda długa
2 60037 220013 Pierścień zawirowujący
3 51217 120504 Dysza długa ∅ 0.81
4 60300 020218
176658
Osłona dyszy