NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z HYPERTHERM®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
HYPERTHERM®
POWERMAX 1000®
POWERMAX 1250®
POWERMAX 1650®
POWERMAX 1100®
Lp. Kod Nr Ref. Opis
1 60043 120925 Pierścień zawirowujący (Maximum life)
60043E Pierścień zawirowujący 40-80A
2 52675 120926 Elektroda – Hf.
3 51405.10 120932 Dysza 40A
51405.12 120931 Dysza 60A
51405.14 120927 Dysza 80A
4 60304 120928 Osłona dyszy
5 51981/TD 120929 Pierścień dystansowy (ręczny)
6 51982/TD 120930 Pierścień dystansowy (maszynowy)
7 60044 220051 Pierścień zawirowujący (Maximum life)
60044E Pierścień zawirowujący 80-130A
8 52676 220037 Elektroda – Hf.
9 51406 220011 Dysza 100A
10 60307 220048 Osłona dyszy
11 51983/TD 220065 Pierścień dystansowy (ręczny)
12 51984/TD 220047 Pierścień dystansowy (maszynowy)
13 52675L Elektroda długa 40-80A
14 51405L.10 Dysza długa 40A
51405L.12 Dysza długa 60A
51405L.14 Dysza długa 80A
15 60505L Pierścień dystansowy długi 40-120A
16 52676L Elektroda długa 100A
17 51406L.15 Dysza długa 100A
18 51983L Pierścień dystansowy długi 100A
19 51402 220006 Dysza 40A
20 51403 220007 Dysza 60A
21 51404 120980 Dysza 80A
22 51408 220064 Dysza 100A
23 51939 Deflektor
24 51865 Cyrkiel (kpl.)