NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z CEBORA ®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
CEBORA ®
P150® / CP160®
P90® / P92®
P120® / P122®
P152® / P162®
Lp. Kod Nr Ref. Opis
04050/CS 1571 Ręczny palnik do cięcia plazmą P150 kpl. 6m (przyłącze 1/8”)
04051/CS 1576 Ręczny palnik do cięcia plazmą P150 kpl. 6m (centralny wtyk )
04151/CS 1578 Ręczny palnik do cięcia plazmą P150 kpl. 12m (centralny wtyk )
04400/S 1529 Maszynowy palnik do cięcia plazmą P150 kpl. 6m (przyłącze 1/8”)
04401/S 1577 Maszynowy palnik do cięcia plazmą P150 kpl. 6m (centralny wtyk )
04501/S 1579 Maszynowy palnik do cięcia plazmą P150 kpl. 12m (centralny wtyk )
04053/CS 1226 Ręczny palnik do cięcia plazmą CP160 kpl. 6m (centralny wtyk )
04153/CS 1226.20 Ręczny palnik do cięcia plazmą CP160 kpl. 12m (centralny wtyk )
08679 1228 Maszynowy palnik do cięcia plazmą CP160 kpl. 6m (centralny wtyk )
08685 1228.20 Maszynowy palnik do cięcia plazmą CP160 kpl. 12m (centralny wtyk )
1 02000 1353 Korpus palnika 70° (ręczny)
1a 04280/C Rękojeść z mikrowyłącznikiem (kpl.) TYP B
1b 02000.60 1398
W0300121
8-5525
O-ring
1c 60080 Izolator
2 04300 1354 Korpus palnika (maszynowy)
2a 03310 3.055.623
W0300144
TP 0061
Rękojeść do uchwytu maszynowego
3 05004 1378 Dyfuzor
4 52540 1376
W0300123
Elektroda – Hf.
5 60020 1377
W0300124
Pierścień zawirowujący
6 51140/S 1371
W0300125
Dysza ∅ 1.1
51141/S 1372
W0300174
Dysza ∅ 1.35
51142/S 1373
W0300175
Dysza ∅ 1.6
51143/S 1374 Dysza ∅ 1.8
51144 1375 Dysza ∅ 3.0 (do żłobienia)
7 60330 1389 Osłona dyszy
8 51910 745.D012
757.D013
W0300130
CV 0011
Sprężyna dystansowa
9 60370 1408
W0300131
CV 0012
Pierścień dystansowy (dwa groty)
10 60371 W0300177
CV 0014
Pierścień dystansowy (koronowy)
11 60373 1406
W0300132
CV 0013
Deflektor ( do żłobienia)
12 60350 Osłona dyszy
60350/V Osłona dyszy (long life)
13 51952 W0300244 Nakrętka mocująca sprężynę dystansową
14 51911 W0300245 Sprężyna dystansowa
15 51953 Deflektor ( do żłobienia)
16 51950 W0300180 Pierścień dystansowy (ręczny)
17 51959 W0300184 Nakrętka mocująca pierścień dystansowy
18 05005 Dyfuzor długi
19 52549 1517
W0300133
Elektroda długa – Hf.
20 51148.13 W0300178 Dysza długa ∅ 1.35 90A (stosować z 51958 i 51959 lub 60380)
51148.16 W0300179 Dysza długa ∅ 1.6 120A (stosować z 51958 i 51959 lub 60380)
51148.18 Dysza długa ∅ 1.8 150A
21 51958 W0300183
CV 0009
Pierścień dystansowy długi (ręczny)
22 51148 1369
W0300134
Dysza długa 50A
23 51957 W0300182
CV 0008
Pierścień dystansowy długi 50A max (ręczny)
24 51951 W0300181 Pierścień dystansowy (maszynowy)
25 60369 1509
W0300142
GR 60
Klucz do demontażu pierścienia zawirowującego
26 60368 3.045.010
3.045.012
W0300119
Klucz do mocowania elektrod
27 04240 Przewód prądowo – powietrzny 6m do palnika ręcznego (przyłącze 1/8”)
04250 Przewód prądowo – powietrzny 12m do palnika ręcznego (przyłącze 1/8”)
04320 Przewód prądowo – powietrzny 6m do palnika maszynowego (przyłącze 1/8”)
04330 Przewód prądowo – powietrzny 12m do palnika maszynowego (przyłącze 1/8”)
28 51851 169 Cyrkiel (kpl.)