NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z HYPERTHERM®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
HYPERTHERM®
MAX80® / MAX100® / PAC130®
Lp. Kod Nr Ref. Opis
07420 059076 Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 7,5m
07430 059077 Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 15m
07440 Maszynowy palnik do cięcia plazmą kpl. 7,5m
07450 Maszynowy palnik do cięcia plazmą kpl. 15m
1 07400 020189 Korpus palnika 70° (ręczny) + rękojeść z mikrowyłącznikiem (kpl.)
1a 07301 W0300102 Rękojeść z mikrowyłącznikiem (kpl.) TYP A
1b 07301.20 W0300103 Mikrowyłącznik
2 07410 020201 Korpus palnika (maszynowy)
2a 07215 9-7833 Rękojeść do uchwytu maszynowego
3 06000.60 026018
EA 0131
O-ring
4 60080 Izolator
5 52520/TD 120433 Elektroda powietrzna (020191)
6 60010 020194 Pierścień zawirowujący
7 51120 020203 Dysza ∅1.0 40A
51121 020345 Dysza ∅ 1.3 80A
51122 020195 Dysza ∅ 1.5 100A
8 60310 020184 Osłona dyszy
9 51400 020397 Dysza ∅ 1.3 80A (maszynowa)
51401 020337 Dysza ∅ 1.5 100A (maszynowa)
10 60340/TD 020336
169223
Osłona dyszy
60340/V/TD 020336
169223
Osłona dyszy (maximum life)
11 51930/TD 020335
169224
Pierścień dystansowy (ręczny)
12 51935/TD 020334
169230
Pierścień dystansowy (maszynowy)
13 60369 1509
W0300142
GR 60
Klucz do demontażu pierścienia zawirowującego
14 07480 Przewód prądowo – powietrzny 7,5m do palnika ręcznego
07485 Przewód prądowo – powietrzny 15m do palnika ręcznego
07490 Przewód prądowo – powietrzny 7,5m do palnika maszynowego
07495 Przewód prądowo – powietrzny 15m do palnika maszynowego
15 51852 Cyrkiel (kpl.)