NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z HYPERTHERM®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
HYPERTHERM®
MAX40® / HT40® / PAC140®
Lp. Kod Nr Ref. Opis
07320 057112 Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 7,5m
07330 057113 Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 15m
07340 Maszynowy palnik do cięcia plazmą kpl. 7,5m
07350 Maszynowy palnik do cięcia plazmą kpl. 15m
1 07300 057114 Korpus palnika 70°: (ręczny) + rękojeść z mikrowyłącznikiem (kpl.)
1a 07301 W0300102 Rękojeść z mikrowyłącznikiem (kpl.) TYP A
1b 07301.20 W0300103 Mikrowyłącznik
2 07310 020114 Korpus palnika (maszynowy)
2a 07315 020206 Rękojeść do uchwytu maszynowego
3 07300.60 026016
EA 125
8-0532
O-ring
4 52512 1521
020103
Elektroda – Hf.
5 60001 W0300106
020101
Pierścień zawirowujący
6 51100 1304
020115
Dysza ∅ 1.0
7 51098 1305
W0300151
020131
Dysza stożkowa ∅ 1.0
8 51099 W0300149
020102
Dysza płaska ∅ 1.0
9 60301 020104 Osłona dyszy
10 52513 1518
020467
Elektroda długa – Hf.
11 51102 1370
020466
Dysza długa ∅ 1.0
12 07380 Przewód prądowo – powietrzny 7,5m do palnika ręcznego
07385 Przewód prądowo – powietrzny 15m do palnika ręcznego
07390 Przewód prądowo – powietrzny 7,5m do palnika maszynowego
07395 Przewód prądowo – powietrzny 15m do palnika maszynowego
13 51853 Cyrkiel do palnika (kpl.)