NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z HYPERTHERM ®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
HYPERTHERM ®
MAX 200 ® / HT-2000 ®
Lp. Kod Nr Ref. Opis
1 52619 120547 Elektroda 100A XF (powietrze, O2) z O-ringiem
52620/TD 120667 Elektroda 200A XF (powietrze, O2) z O-ringiem (020664 lub 020414)
52620 220021 Elektroda 200A XF (powietrze, O2) (MAX 200®) 1 Elektroda 200A XF (powietrze, O2) (MAX 200®)
52620W/TD 020415 Elektroda 200A XF (Ar/H) z O-ringiem
2 51324/TD 020689 Dysza 40A (powietrze)
3 51323/TD 020616 Dysza 100A (O2) (MAX200®)
51322/TD 020611 Dysza 100A (powietrze, N2, Ar/H)
4 51321 020608 Dysza 200A (powietrze, N2, Ar/H)
51320 020605 Dysza 200A (O2)
51319 020690 Dysza 100A (O2) (HT-2000®)
5 60306 020423 Osłona dyszy
6 51932 020448 Pierścień dystansowy 100A (Air, N2, Ar/H)
51933 020424 Pierścień dystansowy 200A (O2/Air, N2, Ar/H)