NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z HYPERTHERM®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
HYPERTHERM®
HYSPEED® / HT2000®
Lp. Kod Nr Ref. Opis
1 52618/TD 220235 Elektroda 200A (O2)
2 51326 220237 Dysza 200A (O2)
3 60308 220238 Osłona dyszy 200A (O2)
4 51934 220239 Pierścień dystansowy 200A (O2)