NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z HYPERTHERM®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
HYPERTHERM®
HD1070® / HD3070®
Lp. Kod Nr Ref. Opis
1 52622 120112 Elektroda 70A
2 52623 120410 Elektroda 100A
3 60048 020789 Pierścień zawirowujący 70-100A
4 60049 020637 Pierścień zawirowujący 100A
5 51397 020647 Dysza 70A
6 51398 120272 Dysza 100A
7 51937 020796 Pierścień dystansowy 70-100A
8 51938 120273 Pierścień dystansowy 100A