NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z CEBORA ®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
CEBORA ®
CP40 ®
Lp. Kod Nr Ref. Opis
1 01040 1359 Korpus palnika 70° (ręczny)
2 52545 1516 Elektroda – Hf.
3 60007 1507 Pierścień zawirowujący
4 51086 1290 Dysza ∅ 0.7
5 60323 1906 Osłona dyszy