NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z CEBORA ®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
CEBORA ®
CP251G ®
Lp. Kod Nr Ref. Opis
1 52547/TD 1872td Elektroda 20/50A *Nie łączyć z oryginalnymi częściami
2 60015 1968 Pierścień zawirowujący 20/50A
3 51060/TD 1852td Dysza ∅ 0.8 20/50A *Nie łączyć z oryginalnymi częściami
4 60720/TD 1990td Pierścień dystansowy 20/50A *Nie łączyć z oryginalnymi częściami
5 52546 1870 Elektroda 70/120A
6 60014 1967 Pierścień zawirowujący 70/120A
7 51061 1853 Dysza ∅ 1.1 70/90A
8 51062 1854 Dysza ∅ 1.3 110/120A
9 60720 1990 Pierścień dystansowy 70/120A
10 52548 1874 Elektroda 200/250A
11 60016 1969 Pierścień zawirowujący 200/250A
12 51063 1798 Dysza ∅ 1.6 200A
13 51064 1799 Dysza ∅ 1.9 250A
14 60721 1991 Pierścień dystansowy 200A
15 60723 1993 Pierścień dystansowy 250A