NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z CEBORA ®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
CEBORA ®
CP200 ®
Lp. Kod Nr ref. Opis
01821/S 1232 Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 6m ekranowy (centralny wtyk)
01826/S 1232.10 Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 9m ekranowy (centralny wtyk)
01831/SH 1235 Maszynowy palnik do cięcia plazmą kpl. 4m ekranowy (centralny wtyk)
01832/SH 1234 Maszynowy palnik do cięcia plazmą kpl. 6m ekranowy (centralny wtyk)
01836/SH 1234.10 Maszynowy palnik do cięcia plazmą kpl. 9m ekranowy (centralny wtyk)
1 01800 1355 Korpus palnika 70° (ręczny)
1a 04280/C Rękojeść z mikrowyłącznikiem (kpl.) TYP B
2 01810 1357 Korpus palnika (maszynowy)
2a 01815 Rękojeść do palnika maszynowego
3 052855 1367 Elektroda 20-200A
52542 1367 Elektroda 200A (long life)
4 051590 1842 Dysza ∅ 1.0 20-50A
51071 1842 Dysza ∅ 1.0 20-50A (long life)
5 051591 1843 Dysza ∅ 1.3 40-90A
51072 1843 Dysza ∅ 1.3 40-90A (long life)
6 051592 1844 Dysza ∅ 1.6 80-120A
51073 1844 Dysza ∅ 1.6 80-120A (long life)
7 051593 1845 Dysza ∅ 1.8 110-150A
51074 1845 Dysza ∅ 1.8 110-150A (long life)
8 60327 1905 Osłona dyszy
9 51910 745.D012
757.D013
W0300130
CV 0011
Sprężyna dystansowa