NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z BINZEL ®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
BINZEL ®
ABIPLAS CUT 70 ®
Lp. Kod Nr Ref. Opis
1 742.D012 742.D012 Izolator OEM
2 52660 742.D006 Elektroda (742.D056)
3 60200 742.D007 Pierścień zawirowujący (742.D073)
4 51545.09 742.D008 Dysza stożkowa (kontaktowa) ∅ 0.9
51545.11 742.D018 Dysza stożkowa (kontaktowa) ∅ 1.1
51545.12 742.D041 Dysza stożkowa (kontaktowa) ∅ 1.2
5 60470 742.D023 Osłona dyszy
6 742.D010 742.D010 Sprężyna dystansowa OEM