NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z BINZEL ®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
BINZEL ®
ABIPLAS CUT 200W ®
Lp. Kod Nr ref. Opis
1 757.D032 757.D032 Izolator OEM
2 052845 758.0031 Elektroda
3 758.0028 758.0028 Pierścień zawirowujący OEM
4 051490 758.0040 Dysza ∅ 1.2
051491 758.0041 Dysza ∅ 1.4
051492 758.0042 Dysza ∅ 1.6
051493 758.0043 Dysza ∅ 1.8
051494 758.0044 Dysza ∅ 2.0
5 758.0020 758.0020 Osłona dyszy OEM
6 80000 758.0026 Ceramiczna osłona przeciwodpryskowa