NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z BINZEL ®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
BINZEL ®
ABIPLAS CUT 150 ®
Lp. Kod Nr Ref. Opis
1 757.D032 757.D032 Izolator OEM
2 52670 757.D008 Elektroda
3 60202 757.D007 Pierścień zawirowujący (757.D060)
4 51550.12 757.D037 Dysza ∅ 1.2
51550.15 757.D009 Dysza ∅ 1.5
51550.16 757.D010 Dysza ∅ 1.6
51550.18 757.D011 Dysza ∅ 1.8
5 60475 757.D019 Osłona dyszy (757.D042)
6 51910 745.D012
757.D013
W0300130
CV 0011
Sprężyna dystansowa