NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z TRAFIMET®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
TRAFIMET®
R 145® / R 145P®
ERGOCUT A 151® / AUTOCUT P 151®
Lp. Kod Nr Ref. Opis
06920/S PA 129 Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 6m (przyłącze 1/4") TYP A
06921/S Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 6m (centralny wtyk) TYP A
06930/S PA 130 Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 12m (przyłącze 1/4") TYP A
06931/S Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 12m (centralny wtyk) TYP A
06920/CS PA 1550/1552 Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 6m (przyłącze 1/4") TYP B
06921/CS PA 1554 Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 6m (centralny wtyk) TYP B
06930/CS PA 1551 Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 12m (przyłącze 1/4") TYP B
06931/CS PA 1555 Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 12m (centralny wtyk) TYP B
06940/S PA 0127 Maszynowy palnik do cięcia plazmą kpl. 6m (przyłącze 1/4")
06941/S PA 0252 Maszynowy palnik do cięcia plazmą kpl. 6m (centralny wtyk)
06950/S PA 0128 Maszynowy palnik do cięcia plazmą kpl. 12m (przyłącze 1/4")
06951/S PA 0253 Maszynowy palnik do cięcia plazmą kpl. 12m (centralny wtyk)
1 06900 PF 112 Korpus palnika (ręczny)
1a 06000.60 026018
EA 0131
O-ring
1b 07301 W0300102 Rękojeść z mikrowyłącznikiem (kpl.) TYP A
1c 07301.20 W0300103 Mikrowyłącznik
1d 60080 Izolator
1e 04280/C Rękojeść z mikrowyłącznikiem (kpl.) TYP B
1kit 06900/KIT PF 0160 Korpus palnika (ręczny) z rękojeścią TYP B
2 06910 PF 0111 Korpus palnika (maszynowy)
2a 03310 3.055.623
W0300144
TP 0061
Rękojeść do uchwytu maszynowego
3 05004 1378 Dyfuzor
4 52534 776 6005
PR 0111
Elektroda – Hf.
5 60031 776 3503
PE 0103
Pierścień izolacyjny
6 51241 776 6112
PD 109-14
Dysza ∅ 1.4
51242 776 6113
PD 109-16
Dysza ∅ 1.6
51243 776 6114
PD 109-18
Dysza ∅ 1.8
51244 776 6116
PD 109-30
Dysza ∅ 3.0 ( do żłobienia)
7 05005 Dyfuzor długi
8 52530 PR 0116 Elektroda długa – Hf. (stosować z 60031)
9 51149 PD 0111 Dysza długa ∅ 1.2 50A max.
10 51149.14 PD 0117-14 Dysza długa ∅ 1.4 (stosować z 51958 i 51959 lub 60380)
51149.17 PD 0117-17 Dysza długa ∅ 1.7 (stosować z 51958 i 51959 lub 60380)
51149.19 PD 0117-19 Dysza długa ∅ 1.9 (stosować z 51958 i 51959 lub 60380)
11 60387 776 6301
PC 0120
Osłona dyszy
12 60388 776 6407
BW 0139
Deflektor
13 60379 776 6303
CV 1105
Pierścień dystansowy
14 60385 PC 0103/0131 Osłona dyszy
60385/V PC 0103/0131 Osłona dyszy (long life)
15 51952 W0300244 Nakrętka mocująca sprężynę dystansową
16 51911 W0300245 Sprężyna dystansowa
17 51953 Deflektor ( do żłobienia)
18 51950 W0300180 Pierścień dystansowy (ręczny)
19 51951 W0300181 Pierścień dystansowy (maszynowy)
20 51957 W0300182
CV 0008
Pierścień dystansowy długi 50A max (ręczny)
21 51958 W0300183
CV 0009
Pierścień dystansowy długi (ręczny)
22 51959 W0300184 Nakrętka mocująca pierścień dystansowy
23 04220/S Przewód prądowo–powietrzny 6m do palnika ręcznego (przyłącze 1/4")
04230/S Przewód prądowo–powietrzny 12m do palnika ręcznego (przyłącze 1/4")
04222/S Przewód prąd.–powietrzny 6m do palnika maszynowego (przyłącze 1/4")
04232/S Przewód prąd.–powietrzny 12m do palnika maszynowego (przyłącze 1/4")
24 51851 169 Cyrkiel (kpl.)