NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z TRAFIMET®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
TRAFIMET®
AW 201®
PW 180®
Lp. Kod Nr Ref. Opis
1 052875 PR 0118 Elektroda – Hf
2 060455 PE 0114 Pierścień zawirowujący
3 051790 PD 0115-12 Dysza ∅ 1.2
051791 PD 0115-14 Dysza ∅ 1.4
051792 PD 0115-16 Dysza ∅ 1.6
051793 PD 0115-18 Dysza ∅ 1.8
051794 PD 0115-20 Dysza ∅ 2.0
4 060555 PC 0125 Osłona dyszy
5 060556 CV 0077 Pierścień
6 051910 CV 0011 Sprężyna dystansowa
7 060370 CV 0012 Pierścień dystansowy (dwa groty)
8 60371 W0300177
CV 0014
Pierścień dystansowy (koronowy)
9 60373 1406
W0300132
CV 0013
Deflektor ( do żłobienia)
10 51851 169 Cyrkiel (kpl.)