NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z TRAFIMET®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
TRAFIMET®
A 140® / P 140®
ERGOCUT A 141® / AUTOCUT P 141®
Lp. Kod Nr Ref. Opis
06250 PA 101 Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 6m (przyłącze 1/4") TYP A
06251 Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 6m (centralny wtyk) TYP A
06350 PA 102 Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 12m (przyłącze 1/4") TYP A
06351 Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 12m (centralny wtyk) TYP A
06250/C PA 1500/1502 Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 6m (przyłącze 1/4") TYP B
06251/C PA 1504 Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 6m (centralny wtyk) TYP B
06350/C PA 1501 Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 12m (przyłącze 1/4") TYP B
06351/C PA 1505 Ręczny palnik do cięcia plazmą kpl. 12m (centralny wtyk) TYP B
06450 PA 0103 Maszynowy palnik do cięcia plazmą kpl. 6m (przyłącze 1/4")
06451 PA 0145 Maszynowy palnik do cięcia plazmą kpl. 6m (centralny wtyk)
06550 PA 0104 Maszynowy palnik do cięcia plazmą kpl. 12m (przyłącze 1/4")
06551 PA 0146 Maszynowy palnik do cięcia plazmą kpl. 12m (centralny wtyk)
1 06200 Korpus palnika 70° (ręczny)
1a 06000.60 026018
EA 0131
O-ring
1b 07301 W0300102 Rękojeść z mikrowyłącznikiem (kpl.) TYP A
1c 07301.20 W0300103 Mikrowyłącznik
1d 60080 Izolator
1e 04280/C Rękojeść z mikrowyłącznikiem (kpl.) TYP B
1kit 06200/KIT PF 0155 Korpus palnika 70° (ręczny) z rękojeścią (kpl.) TYP B
2 06400 PF 0102 Korpus palnika (maszynowy)
2a 03310 3.055.623
W0300144
TP 0061
Rękojeść do uchwytu maszynowego
3 05004 1378 Dyfuzor
4 52535 PR 0101 Elektroda – Hf.
5 60030 PE 0101 Pierścień zawirowujący
6 51154 PD 0101-11 Dysza ∅ 1.1
51155 PD 0101-14 Dysza ∅ 1.4
51156 PD 0101-17 Dysza ∅ 1.7
51157 PD 101-19 Dysza ∅ 1.9
51158 PD 101-30 Dysza ∅ 3.0 ( do żłobienia)
7 05005 Dyfuzor długi
8 52530 PR 0116 Elektroda długa – Hf. (stosować z 60031)
9 60031 776 3503
PE 0103
Pierścień izolacyjny
10 51149 PD 0111 Dysza długa ∅ 1.2 50A max.
11 51149.14 PD 0117-14 Dysza długa ∅ 1.4 (stosować z 51958 i 51959 lub 60380)
51149.17 PD 0117-17 Dysza długa ∅ 1.7 (stosować z 51958 i 51959 lub 60380)
51149.19 PD 0117-19 Dysza długa ∅ 1.9 (stosować z 51958 i 51959 lub 60380)
12 60375 PC 0101/0102 Osłona dyszy (long life)
13 60385 PC 0103/0131 Osłona dyszy
60385/V PC 0103/0131 Osłona dyszy (long life)
14 51940 CV 0023 Pierścień dystansowy
15 51945 CV 0039 Pierścień dystansowy
16 51952 W0300244 Nakrętka mocująca sprężynę dystansową
17 51911 W0300245 Sprężyna dystansowa
27 51953 Deflektor ( do żłobienia)
18 51950 W0300180 Pierścień dystansowy (ręczny)
19 51951 W0300181 Pierścień dystansowy (maszynowy)
20 51957 W0300182
CV 0008
Pierścień dystansowy długi 50A max (ręczny)
21 51958 W0300183
CV 0009
Pierścień dystansowy długi (ręczny)
22 51959 W0300184 Nakrętka mocująca pierścień dystansowy
23 51910 745.D012
757.D013
W0300130
CV 0011
Sprężyna dystansowa
24 60370 1408
W0300131
CV 0012
Pierścień dystansowy (dwa groty)
25 60371 W0300177
CV 0014
Pierścień dystansowy (koronowy)
26 60373 1406
W0300132
CV 0013
Deflektor ( do żłobienia)
28 60369 1509
W0300142
GR 60
Klucz do demontażu pierścienia zawirowującego
29 60368 3.045.010
3.045.012
W0300119
Klucz do mocowania elektrod
30 04220 Przewód prądowo – powietrzny 6m do palnika ręcznego (przyłącze 1/4")
04230 Przewód prądowo – powietrzny 12m do palnika ręcznego (przyłącze 1/4")
04222 Przewód prądowo – powietrzny 6m do palnika maszynowego (przyłącze 1/4")
04232 Przewód prądowo – powietrzny 12m do palnika maszynowego (przyłącze1/4")
31 51851 169 Cyrkiel (kpl.)