ZESTAW DO SPAWANIA W WĄSKICH SZCZELINACH (2014-01-07) Zestaw do spawania w wąskich szczelinach

Elementy zerstawu:

  • dysza osłonowa pokryta powłoką antyodpryskową odporną na wysokie temperatury(azotek boru)
  • rurka łącząca - rurka prowadząca powlekana antyodpryskową
  • końcówka prądowa
  • centrująca ceramiczna tulejka izolacyjna odporna na wysokie temperatury i udary termiczne,
  • rurka ochronna izolacyjna.

Zestaw do spawania w wąskich szczelinach można zastosować do typowych uchwytów spawalniczych MIG-MAG chłodzonych cieczą np. SP-401 i SP-501 oraz chłodzonych gazem SP-360. Dostępna standardowa długość zestawu w zakresie 60-150mm.

Konstrukcja i ukształtowanie dyszy osłonowej umożliwia spawanie z dobrą obserwacją spoiny, minimalną przyczepnością odprysków bez konieczności stosowania preparatów antyodpryskowych.KODOPIS
 51-35-061 Rurka łącząca [NG] 60
 51-35-091 Rurka łącząca [NG] 90
 51-35-121 Rurka łącząca [NG] 120
 51-35-151 Rurka łącząca [NG] 150
 51-25-110 Końcówka prądowa [NG] Ø 1.0mm
 51-25-112 Końcówka prądowa [NG] Ø 1.2mm
 51-25-116 Końcówka prądowa [NG] Ø 1.6mm
 51-45-001 Nasadka ochronna [NG]
 51-55-060 Dysza gazowa do wąskich szczelin [NG] 60
 51-55-090 Dysza gazowa do wąskich szczelin [NG] 90
 51-51-120 Dysza gazowa do wąskich szczelin [NG] 120
 51-55-150 Dysza gazowa do wąskich szczelin [NG] 150
 51-45-061 Rurka ochronna [NG] 60
 51-45-091 Rurka ochronna [NG] 90
 51-45-121 Rurka ochronna [NG] 120
 51-45-151 Rurka ochronna [NG] 150


Aktualizacja - luty 2015