KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest NOV-WELD Sp. z o.o. (dalej NOV-WELD) z siedzibą w
  Miszewku, ul. Słoneczna 9,
  80-297 Banino
  ,
  adres e-mail: .
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy w zakresie świadczonych przez NOV-WELD usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  2. przeprowadzenia przez NONV-WELD działań analitycznych w zakresie optymalizacji usług, procesów obsługi sprzedaży i obsługi posprzedażowej, w tym reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes NOV-WELD (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  3. archiwizacji, dla zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby prawnej wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes NOV-WELD (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes NOV-WELD (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  5. badania satysfakcji klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes NOV-WELD (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  6. przekazania opinii klientów o usługach świadczonych przez NOV-WELD innym klientom jako referencji, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  7. oferowania klientom produktów i usług bezpośrednio, w tym dobierania ich pod kątem ich potrzeb za pomocą profilowania, co stanowi prawnie uzasadniony interes NOV-WELD (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa albo dopóki będą one niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
 4. Posiadają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym ich przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
  6. przenoszenia danych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) w razie przetwarzania danych niezgodnie z prawem,
  8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 5. W sprawie dodatkowych informacji, związanych z ochroną danych osobowych w NOV-WELD, oraz w celu skorzystania z przysługujących Państwu praw wymienionych w pkt. 4, prosimy kontaktować się bazując na danych zawartych w pkt.1.

Aktauliazacja: 25-05-2018