NOV-WELD Sp. z o.o.
Miszewko, ul. Słoneczna 9
80-297 Banino
telefon:+48 58 341 3417
fax:+48 58 345 7946
mobile: +48-661-341-341
email:
NIP: 584-04-53-841
NIP UE: PL5840453841
Regon: 190368333
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
Rejestracja: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ
VIII Wydział Gospodarczy KRS 105286