NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z HYPERTHERM®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
HYPERTHERM®
POWERMAX 65® H65® M65®
POWERMAX 85® H85® M85®
POWERMAX 105® H105® M105®
POWERMAX 1000® / POWERMAX 1250® / POWERMAX 1650® HRT® MRT® Retrofit torch
45 A
45-85 A
100 A
45-85 A
45-85 A
100 A
100 A