NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z BINZEL ®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
BINZEL ®
PSB31KK
Code Nr ref. Description
1 52018 742.0016 Electrode mm. 15,5 - Zr.
2 60407 742.0082 Insulating sleeve
3 41005 742.0083 Tip ∅ 1.0
41006 742.0106 Tip ∅ 1.2
4 51906 742.0084 Spring
5 60408 742.0086 Air diffusor, insulator
6 51902 742.0089
CV 0028
Spacer spring
7 51855 Circle cutting atachment