NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z HYPERTHERM®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
HYPERTHERM®
POWERMAX 65® H65® M65®
POWERMAX 85® H85® M85®
POWERMAX 105® H105® M105®
POWERMAX 1000® / POWERMAX 1250® / POWERMAX 1650® HRT® MRT® Retrofit torch
Code Nr Ref. Description
1 60042 200857 Swirl ring (maximum life)
2 220842 220842 Electrode 45 – 100A (HYPERTHERM®)
3 51415 220930 Tip 45A F.C.
4 51416 220941 Tip 45A
5 51417 220819 Tip 65A
6 51418 220816 Tip 85A
7 60309A 220854-85 Retaining cap 45-85A
8 51928 220955 Deflector
9 51921 220818 Hand shield 45-85A
10 51922 220817 Machine shield 45-85A
11 60040 220994 Swirl ring 100A
12 51419 220990 Tip 100A
13 60309B 220854-105 Retaining cap 100A
14 51926 220992 Hand shield 100A
15 51927 220993 Machine shield 100A