NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z HYPERTHERM®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
HYPERTHERM®
POWERMAX® 600 / PAC123T/M®
Code Nr Ref. Description
1 60047 120576
192049
Swirl ring
2 52575 120573 Electrode – Hf. (020351)
3 51214 120826 Tip 40A
4 60316 120600 Retaining cap
5 51978/TD 120828 Hand shield
6 51979/TD 120827 Machine shield
7 52576 120574 Extended electrode – Hf. (020547)
8 51208 120606 Extended tip 35A
9 51987/TD 120303
177888
Deflector - Spring holder protection nut
10 51865 Circle cutting attachment