NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z HYPERTHERM®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
HYPERTHERM®
POWERMAX 1000®
POWERMAX 1250®
POWERMAX 1650®
POWERMAX 1100®
Code Nr Ref. Description
1 60043 120925 Swirl ring
60043E Swirl ring 40-80A
2 52675 120926 Electrode – Hf.
3 51405.10 120932 Tip 40A
51405.12 120931 Tip 60A
51405.14 120927 Tip 80A
4 60304 120928 Retaining cap
5 51981/TD 120929 Hand shield
6 51982/TD 120930 Machine shield
7 60044 220051 Swirl ring
60044E Swirl ring 80-130A
8 52676 220037 Electrode – Hf.
9 51406 220011 Tip 100A
10 60307 220048 Retaining cap
11 51983/TD 220065 Hand shield
12 51984/TD 220047 Machine shield
13 52675L Extended electrode 40-80A
14 51405L.10 Extended tip 40A
51405L.12 Extended tip 60A
51405L.14 Extended tip 80A
15 60505L Extended shield cap 80-120A
16 52676L Extended electrode 80-130A
17 51406L.15 Extended tip 100A
18 51983L Extended shield cap 80-130A
19 51402 220006 Tip 40A, Unshielded
20 51403 220007 Tip 60A, Unshielded
21 51404 120980 Tip 80A, Unshielded
22 51408 220064 Tip 100A, Unshielded
23 51939 Deflector
24 51865 Circle cutting attachment