NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z CEBORA ®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
CEBORA ®
P50 ®
P35 HF®
Code Nr ref. Description
03050/C 1526 Hand torch complete with 6 mts cable (1/8" connection)
03051/C 1574 Hand torch complete with 6 mts cable (central connector)
03150/C Hand torch complete with 12 mts cable (1/8" connection)
03151/C Hand torch complete with 12 mts cable (central connector)
03400 Machine torch complete with 6 mts cable (1/8" connection)
03401 Machine torch complete with 6 mts cable (central connector)
03500 Machine torch complete with 12 mts cable (1/8" connection)
03501 Machine torch complete with 12 mts cable (central connector)
1 01000 1352 Hand torch head
1a 03280/C 1356
W0300172
Handgrip with microswitch
1b 01000.60 3.160067
W0300101
8-1152
O-Ring
2 03300 Machine torch head
2a 03310 3.055.623
W0300144
TP 0061
Machine handle
3 52512 1521
020103
Electrode – Hf.
4 60001 W0300106
020101
Swirl ring
5 51100 1304
020115
Tip ∅ 1.0
51095 1396
W0300107
Tip ∅ 1.0 50A (long life)
51100/S W0300192 Tip ∅ 1.1 60A (long life)
6 51099 W0300149
020102
Flat tip ∅ 1.0
7 51098 1305
W0300151
020131
Conical tip (Lo - Amp.) ∅ 1.0
8 52513 1518
020467
Electrode – Hf. (long)
9 51102 1370
020466
Extended tip ∅ 1.0
51095/L 1395
W0300111
Extended tip ∅ 1.0 50A (long life)
51102/S W0300237 Extended tip ∅ 1.1 60A (long life)
10 51101 1306 Long conical tip (Lo - Amp.) ∅ 1.0
11 60320 5.710.121 Nozzle retaining cap
12 51965 Shield cup, hand ( for extended tips 51095/L, 51102/S and 51101 )
13 03240 1344 Air and power cable 6 mts 1/8" - Hand torch
03250 Air and power cable 12 mts 1/8" - Hand torch
03320 Air and power cable 6 mts 1/8" - Machine torch
03330 Air and power cable 6 mts 1/8" - Machine torch
14 51850 166 Circle cutting attachment