NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z CEBORA ®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
CEBORA ®
P30 ®
Code Nr Ref. Description
1 60002 1510 Swirl ring
2 51100 1304
020115
Tip ∅ 1.0
3 51098 1305
W0300151
020131
Conical tip (Lo - Amp.) ∅ 1.0
4 51101 1306 Long conical tip (Lo - Amp.) ∅ 1.0
5 51102 1370
020466
Extended tip ∅ 1.0
6 60321 5.710.120
W0300109
Nozzle retaining cap