NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z HYPERTHERM ®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
HYPERTHERM ®
MAX 200 ® / HT-2000 ®
Code Nr Ref. Description
1 52619 120547 Electrode 100A (Air, O2)
52620/TD 120667 Electrode 200A (Air, O2) (020664 or 020414)
52620 220021 Elektroda 200A XF (powietrze, O2) (MAX 200®) 1 Elektroda 200A XF (powietrze, O2) (MAX 200®)
52620W/TD 020415 Electrode 200A XF (Ar/H)
2 51324/TD 020689 Nozzle 40A (powietrze)
3 51323/TD 020616 Nozzle 100A (O2) (MAX200)
51322/TD 020611 Nozzle 100A (Air, N2, Ar/H)
4 51321 020608 Nozzle 200A (Air, N2, Ar/H)
51320 020605 Nozzle 200A (O2)
51319 020690 Nozzle 100A (O2) (HT-2000)
5 60306 020423 Retaining cap
6 51932 020448 Shield cap 100A
51933 020424 Shield cap 200A