NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z HYPERTHERM®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
HYPERTHERM®
HD1070® / HD3070®
Code Nr Ref. Description
1 52622 120112 Electrode 70A
2 52623 120410 Electrode 100A
3 60048 020789 Swirl ring 70A
4 60049 020637 Swirl ring 100A
5 51397 020647 Tip 70A
6 51398 120272 Tip 100A
7 51937 020796 Shield 70A
8 51938 120273 Shield 100A