NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z CEBORA ®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
CEBORA ®
CP200 ®
Code Nr ref. Description
01821/S 1232 Hand torch 6m shielded (central connector)
01826/S 1232.10 Hand torch 9m shielded (central connector)
01831/SH 1235 Machine torch 4m shielded (central connector)
01832/SH 1234 Machine torch 6m shielded (central connector)
01836/SH 1234.10 Machine torch 9m shielded (central connector)
1 01800 1355 70° Hand torch head
1a 04280/C Straight handgrip with microswitch TYPE B
2 01810 1357 180° Machine torch head
2a 01815 Machine handle
3 052855 1367 Electrode 20-200A
52542 1367 Electrode 200A
4 051590 1842 Tip ∅ 1.0 20-50A
51071 1842 Tip ∅ 1.0 20-50A
5 051591 1843 Tip ∅ 1.3 40-90A
51072 1843 Tip ∅ 1.3 40-90A
6 051592 1844 Tip ∅ 1.6 80-120A
51073 1844 Tip ∅ 1.6 80-120A
7 051593 1845 Tip ∅ 1.8 110-150A
51074 1845 Tip ∅ 1.8 110-150A
8 60327 1905 Nozle retaining cap
9 51910 745.D012
757.D013
W0300130
CV 0011
Spacer spring