NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z BINZEL ®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
BINZEL ®
ABIPLAS CUT 110 ®
Code Nr ref. Description
1 745.D020 745.D020 Insulator OEM
2 52665 745.D008 Electrode
3 60201 745.D009 Swirl ring (745.D113)
4 51540.10 745.D018 Tip ∅ 1.0
51540.12 745.D010 Tip ∅ 1.2
51540.14 745.D047 Tip ∅ 1.4 (745.D017)
51540.16 745.D065 Tip ∅ 1.6
5 60473 745.D026 Shield cap
6 51910 745.D012
757.D013
W0300130
CV 0011
Spacer spring