NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z TRAFIMET®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
TRAFIMET®
S25 / S25K / S30 / S35K / S45
Code Nr Ref. Description
1 52536 PR 0105 Electrode – Hf.
2 60028 PE 0106 Gas distributor
3 51315.09 PD 0102-09 Contact tip ∅ 0.9
51315 PD 0102-10 Tip ∅ 1.0
4 52531 PR 0110 Electrode – Hf.
5 51316.06 PD 0116-06 Contact tip ∅ 0.65
51316 PD 0116-08 Contact tip ∅ 0.8
51316.09 PD 0116-09 Contact tip ∅ 0.9
6 52532 PR 0106 Extended electrode – Hf.
7 51317.06 PD 0103-65 Extended contact tip ∅ 0.6
51317.09 PD 0103-09 Extended contact tip ∅ 0.9
51317 PD 103-10 Extended tip ∅ 1.0
8 60389 PC 116 Retaining cap (6 holes)
60389K1 Retaining cap (1 hole)
60389K PC 117 Retaining cap (2 holes)
60389K4 Retaining cap (4 holes)
9 60431 Double pointed spacer