NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z TRAFIMET®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
TRAFIMET®
A 60
Code Nr Ref. Description
1 52537 PR 107 Electrode - Hf
2 60029 PE 0107 Swirl ring
3 51170 PD 0105-10 Tip ∅ 1.0
51172 PD 0105-11 Tip ∅ 1.1