NOV-WELD Sp. z o.o. nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek sposób związaną z TRAFIMET®.
Oferowane elementy szybkozużywające się produkowane są dla NOV-WELD Sp. z o.o. z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
 
TRAFIMET®
A 53 / S 54
Code Nr Ref. Description
1 52536 PR 0105 Electrode – Hf.
2 60028 PE 0106 Gas distributor
3 51315 PD 0102-10 Tip ∅ 1.0
4 52532 PR 0106 Extended electrode – Hf.
5 51317.09 PD 0103-09 Extended contact tip ∅ 0.9
51317 PD 103-10 Extended tip ∅ 1.0
6 60384 PC 0115 Retaining cap
7 60378 CV 0033 Crown Spacer
8 51902 742.0089
CV 0028
Spacer spring
10 51861 Circle cutting attachment